Thursday, October 31, 2013

Wajibkah Kaum Wanita Menuntut Ilmu ?

Al-Imam Ibnu Jauzi ada mengarang sebuah kitab bertajuk Ahkam an-Nisa’.  Buku ini menghuraikan hukum-hakam yang berkaitan dengan wanita. Al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah menuliskan sebuah bab yang bertajuk:

الباب الثالث في وجوبِ طلب العلْم على المرأة
Bab Ketiga: Kewajipan Menuntut Ilmu Untuk Wanita
Imam Ibn al-Jauzi menyatakan:

Wanita adalah insan yang diletakkan kewajipan atau tanggunjawab sebagaimana lelaki. Wajib ke atas seorang wanita untuk menuntut ilmu yang wajib untuk dirinya agar dia dapat menunaikan kewajipan dengan penuh keyakinan.